Cranio paard
Brengt de beweging en het welbevinden van je paard weer in  balans.

Schedel in relatie tot biomechanica

Druk op de schedel en/of het kaakgewricht, op wat voor manier dan ook, heeft een enorme impact op de algehele beweging van het paard. We staan daar vaak niet bij stil.
Een hoofdstel of haken op tanden en kiezen kunnen veel druk geven op het hoofd van het paard. Dit kan grote gevolgen hebben voor het welbevinden en de beweging van het paard. Te veel of verkeerde druk beïnvloedt het gehele hoofd en daarmee het hele lichaam.

De schedel staat door middel van de wervelkolom in verbinding met het hele lichaam en beïnvloedt op die manier ook de gehele biomechanica. Te veel druk op de schedelbeenderen geeft ook weer druk op het kaakgewricht en omgekeerd, en daaraan gerelateerd op het onderliggende weefsel en de spieren. Hierdoor kunnen pijnklachten ontstaan en kan het paard gedrags- of bewegingsproblemen vertonen. Het is belangrijk om bij een niet soepel bewegend paard het gebit door de tandarts te laten nakijken en eventueel te laten behandelen.
Een gebit dat de natuurlijke beweging van de kaken in de weg staat, kan allerlei problemen veroorzaken. Van sterke vermagering in verband met het niet goed kunnen malen van de kaken tijdens het eten tot aan staken tijdens het rijden, omdat er bijvoorbeeld haken op de kiezen zitten die het voorwaarts neerwaarts en dus het nageeflijk lopen verhinderen.
Cranio-sacraaltherapie kan een bijdrage leveren aan het ontspannen van de spieren en het weefsel rondom het kaakgewricht en de schedelbeenderen en brengt daarmee dus de beweging en het welbevinden van uw paard weer in balans!

Brengt de beweging en het welbevinden van je paard weer in balans.

 Let op: cranio-sacraaltherapie vervangt op geen enkele wijze een behandeling door de dierenarts of andere specialist.