Cranio paard
Brengt de beweging en het welbevinden van je paard weer in  balans.

Workshopdata:

Drenthe:

Koekange

12 oktober 2019

Kosten: € 90,--

Op deze locatie is het mogelijk een eigen paard mee te brengen.

Andere locaties en besloten groepen:

 Bel 08 1844 1754 of mail info@craniopaard.nl óf craniopaard@outlook.com