Cranio paard
Brengt de beweging en het welbevinden van je paard weer in  balans.

Paard en mens

Iedereen die met paarden werkt, weet hoe sterk de wisselwerking met hen is. Paarden zijn zeer gevoelig en nieuwsgierig en reageren haarfijn op degene die met ze werkt. Ze zijn expert in het terugkaatsen naar ons van gedachten, emoties en daden. Ze reageren anders op ons als we vrolijk zijn, dan wanneer we verdrietig of boos zijn.

Het gedrag van het paard en zelfs sommige problemen die het paard toont staan veelal niet los van zijn berijder of verzorger. Klachten kunnen in stand gehouden worden, of zelfs veroorzaakt worden door degene die met het paard werkt, het paard verzorgt of rijdt.

Soms hebben we niet in de gaten dat het paard ons gedrag spiegelt of ons duidelijk aangeeft dat wij iets aan onszelf moeten gaan veranderen, opdat het paard zich beter gaat voelen. We denken meestal dat als wij maar goed voor ons paard zorgen “het vanzelf wel goed komt”. Echter op het moment dat er bij ons te veel spanning is, zal ons paard niet optimaal kunnen functioneren. Een paard is zeer fijn getuned en voelt uitstekend aan hoe het met ons gesteld is, ook al doen wij nog zo ons best dat niet te laten merken.

Dit kan allerlei gedragsproblemen veroorzaken bij het paard, tot aan lichamelijke klachten toe!

Vooral als klachten langdurig aanhouden en daar geen duidelijk lichamelijke oorzaak voor te vinden is en het paard vergelijkbaar gedrag vertoont als de eigenaar, ruiter of verzorger, is het heel waarschijnlijk dat het paard ons spiegelt.

Op zo’n moment is het raadzaam om zowel paard als mens te behandelen, dat levert over het algemeen een sneller resultaat en bovendien een betere band tussen paard en ruiter en/of verzorger op.


Brengt de beweging en het welbevinden van je paard weer in balans.

Let op: cranio-sacraaltherapie vervangt op geen enkele wijze een behandeling door de dierenarts of andere specialist.